Kulturně-společenské centrum Holetín

KSC-celkové foto.jpg

Obec Holetín se nalézá v Pardubickém kraji, na Českomoravské vrchovině v okrese Chrudim. Obec má tři místní části – Horní Holetín, Dolní Holetín a Horní Babákov a svojí délkou cca 5km se řadí mezi nejdelší obce kraje. Holetín nemá přirozené centrum v podobě náměstí. Za „centrum obce“ je možno považovat část obce, kde se soustřeďuje nejvíce objektů občanské vybavenosti a jiných staveb pro veřejnost (obecní úřad, pošta, základní škola, mateřská škola, obchod se smíšeným zbožím, kaple, hřbitov, zastávka autobusu). V pomyslném „centru“ občanské vybavenosti, a to přímo naproti obecnímu úřadu s poštou, se nachází také objekt Kulturně-společenského centra. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Holetín.


Projekt "Kulturně-společenské centrum Holetín"

V roce 2007 obecní zastupitelstvo rozhodlo o nákupu zchátralého objektu (tzv. brownfields) nynějšího Kulturně-společenského centra od předchozího majitele a podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 13.2.3 Rozvoj venkova, s níž uspělo v roce 2009.

Projekt s názvem „Kulturně-společenské centrum Holetín“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zde můžete zhlédnout prezentaci projektu "Kulturně-společenského centra Holetín" vytvořenou u příležitosti slavnostního otevření centra dne 24. září 2010.


Děkujeme všem, kteří nám pomohli projekt uskutečnit!Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz