PB100204.JPG


Vznik Kulturního centra Holetín

V roce 2007 obecní zastupitelstvo rozhodlo o nákupu zchátralého objektu (tzv. brownfields) nynějšího Kulturně-společenského centra od předchozího majitele a podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 13.2.3 Rozvoj venkova, s níž uspělo v roce 2009.

Projekt s názvem „Kulturně-společenské centrum Holetín“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zde můžete zhlédnout prezentaci projektu "Kulturně-společenského centra Holetín" vytvořenou u příležitosti slavnostního otevření centra dne 24. září 2010.


Děkujeme všem, kteří nám pomohli projekt uskutečnit!Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz