Pronájem Kulturního centra Holetín


Rezervace termínu pronájmu, úhrada zálohy

Rezervaci termínu pronájmu je třeba provést po dohodě se správcem objektu na           tel. č. +420 725 444 588 nebo e-mailu kulturnicentrum@holetin.org.
 
Rezervace je oboustranně závazná až po odsouhlasení správcem a uhrazení zálohové platby ve výši 1 000 Kč, která je splatná do 5 pracovních dní od rezervace sálu Kulturního centra.

Úhradu zálohové platby proveďte na bankovní účet obce Holetín č. 4624531/0100, vedený u KB Hlinsko.
Jako variabilní symbol uveďte první den nájmu ve formátu DDMMRR (den, měsíc, rok - např. pronájem dne 3.5.2017 - variabilní symbol 030517, resp. 30517 - variab. symbol u většiny bank nelze psát s počáteční nulou).
Platbu lze také provést do pokladny OÚ Holetín.

POZOR! Zruší-li nájemce rezervaci v době kratší než 30 kalendářních dní přede dnem nájmu, nebude kauce nájemci vrácena a bude použita na ušlý zisk pronajímatele z blokovaného termínu nájmu!

Pro jakoukoliv víkendovou akci je rezervován čas od pátku poledne do neděle večer. Sál tedy nebude zapůjčován další osobě ani v pátek, ani v neděli, případně ani předchozí pracovní den, je-li to státní svátek.

Ceník, podmínky pronájmu


Detailní PODMÍNKY PRONÁJMU včetně CENÍKU naleznete ZDE.Ostatní podmínky pronájmu:


Doplatek nájmu, povinnost nahlášení počtu osob na akci:

Cena nájmu po odečtení uhrazené zálohy je splatná hotově do pokladny OÚ Holetín v den převzetí předmětu nájmu - přesný čas je třeba telefonicky dohodnout min. 3 pracovní dny před termínem nájmu se správcem objektu (tel. +420 725 444 588), přičemž nejpozději v tuto dobu je třeba správci nahlásit plánovaný maximální počet osob na akci.

Rozměry sálů:

Multifunkční sál I. (u baru) - základní rozměr sálu: šíře 5,2m, délka 9m 

   Multifunční sál II. (u promítacího plátna): šíře 5m, délka 8m
   Klubovna: šíře 5m, délka 9m

Ostatní:

V rámci pronájmu nejsou zapůjčovány ubrusy na stoly. Stoly je vhodné chránit před poničením například jednorázovými ubrusy.
V rámci pronájmu dále není zapůjčována promítací a ozvučovací technika ani venkovní gril. 
Pokud si nájemce na akci přiveze jakýkoliv svůj elektrospotřebič, je zodpovědný za veškeré škody, které vzniknou jeho špatným používáním nebo technickým stavem.
 
Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz