Rezervaci termínu pronájmu je třeba provést po dohodě se správcem objektu na                                                          tel. č. +420 725 444 588 
 
Nájemce uhradí do 5ti pracovních dnů od rezervace zálohu ve výši 50% nájmu, a to buď v hotovosti do pokladny OÚ, nebo bankovním převodem na účet obce.

               Bankovní účet obce Holetín č. 4624531/0100, vedený u KB Hlinsko.
Jako variabilní symbol uveďte první den nájmu ve formátu DDMMRR (den, měsíc,                       
rok - např. pronájem dne 3.5.2021 - variabilní symbol 030521


POZOR! Zruší-li nájemce rezervaci v době kratší než 30 kalendářních dní přede dnem nájmu, nebude záloha nájemci vrácena a bude použita na ušlý zisk pronajímatele z blokovaného termínu nájmu!

U víkendových akcí se zpravidla předává předmět nájmu v pátek v dopoledních hodinách a objekt musí být uveden do původního stavu v neděli do 20 hodin. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu těchto termínů. Přesný časový rozsah předmětu nájmu bude uveden na PŘEDÁVACÍM PROTOKOLU.


Upozornění

V rámci pronájmu nejsou zapůjčovány ubrusy na stoly. Stoly je vhodné chránit před                                     poničením například jednorázovými ubrusy.
 
Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz