Multifunkční sály

Kulturně-společenské centrum Holetín disponuje částí Multifunkční sály. 
Jedná se o dva sály:
1. Multifunkční sál I. s promítacím plátnem o rozměru 43m2
2. Multifunkční sál s barem o rozměru 69m2
Jednotlivé sály jsou oddělitelné zašupovacími masivními dřevěnými dveřmi.
Sály jsou vytápěny pomocí elektrických přímotopů, přičemž každý sál má samostatnou regulaci teploty.
Kuchyňka a bar jsou vybaveny základním vybavením pro cca 40-60 osob. ¨
Kapacita sálů - 50 - 80 osob dle typu akce. 
Součástí multifunkčních sálů jsou sociální zařízení pro ženy, muže a také bezbariérové WC, dále úklidová místnost a technické zázemí.
V křídle multifunkčních sálů se nachází také infokoutek pro veřejnost (viz samostatná záložka)

Multifunkční sály jsou využívány především pro pořádání kulturně-společenských akcí pro občany Holetína a okolních obcí a dále místními spolky pro pořádání různých kulturních akcí, výročních schůzí apod. a obcí Holetín pro pořádání akcí jako vítání občánků, volby, zastupitelstva, besedy starostů apod.Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz